Lleoliadau

Gwaith celf gwreiddiol ar gyfer Nadolig – Y Stori Cwm Cynon gan artist lleol Martyn Evans.

Nawr gallwch chi’n gweld ni ar draws de Cymru!

Fis Rhagfyr yma, gallwch weld Nadolig – Y Stori yn:

  • Aberdâr
  • Y Barri
  • Caerdydd
  • Caerfyrddin
  • Pen-y-bont ar Ogwr

Defnyddiwch y ddewislen isod am fwy o wybodaeth os gwelwch yn dda.

Nadolig – Y Stori yn eich Tref Chi?

Un o’n hamcanion ydy galluogi pobl i redeg Nadolig – Y Stori yn eu tref neu’u dinas fel y gall eraill rannu’r profiad anhygoel y Geni. Mae hyn eisoes wedi dechrau gydag Aberdâr yn cychwyn yn 2013, Caerfyrddin yn ymuno yn 2014, Y Barri yn dilyn yn 2015 a Phen-y-Bont ar Ogwr yn 2017!

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael Nodolig – Y Stori lle rydych ch’in byw, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Nadolig – Y Stori Cwm Cynon 2019! (Mynediad AM DDIM)

Bydd ‘Nadolig – Y Stori’ yn dychwelyd i Gwm Cynon ym mis Rhagfyr!

Pryd: Dydd Llun 2 – Dydd Sadwrn 7 Rhagfyr 2019.

Ble: Eglwys Methodistaidd Green Street, High Street, Aberdâr, CF44 7AA

Lleolir yr eglwys gyferbyn â llyfrgell Aberdâr ac mae yna ddigon o barcio ger yr eglwys.

Amseroedd Perfformiadau: Mae’r holl ddyddiadau ym mis Rhagfyr

9.3011.0013.3015.00
Llun 2SaesSaesSaes
Maw 3SaesCymSaes
Mer 4SaesSaesSaes
Iau 5SaesCymSaes
Gwen 6SaesSaesSaes
Sad 7SaesSaesSaesSaes

Am fwy o wybodaeth:

Nadolig – Y Stori Y Barri 2019! (Mynediad AM DDIM)

Bydd ‘Nadolig – Y Stori’ yn dychwelyd i’r Barri ym mis Rhagfyr!

Pryd: Dydd Llun 9 – Dydd Sadwrn 14 Rhagfyr 2019

Ble: Eglwys y Santes Fair, Holton Road, Y Barry, CF63 4HN.

Amseroedd Perfformiadau: Mae’r holl ddyddiadau ym mis Rhagfyr

10.3013.1514.3018.30
Llun 9SaesSaesSaes
Maw 10CymSaesSaes
Merch 11SaesSaesSaes
Iau 12SaesSaesSaes
Gwen 13SaesSaes
Sad 14SaesSaes

Am fwy o wybodaeth:

Nadolig – Y Stori Pen-y-bont ar Ogwr 2019! (Mynediad AM DDIM)


B
ydd Nadolig – Y Stori yn dychwelyd i Ben-y-bont at Ogwr ym mis Rhagfyr!

Pryd: Dydd Sadwrn 30 Tachwedd – Dydd Sadwrn 7 Rhagfyr 2019 (hablaw am ddydd Sul).

Ble: Capel y Tabernacl, Ffordd Derwen, Pen-y-bont at Ogwr, CF31 1LH.

Amseroedd Perfformiadau: Mae’r dyddiad cyntaf ym mis Tachwedd ac mae’r gweddill ym mis Rhagfyr

9:3010:0010:3011:0011:3012:0018:00
Sad 30SaesCymSaes
Llun 2SaesSaesSaes
Mawr 3SaesCymSaes
Mer 4SaesSaesSaes
Iau 5SaesCymSaesSaes
Gwen 6SaesSaesSaes
Sad 7SaesCymSaes

I Archebu Eich Trip Ysgol: Anfonwch e-bost at: bridgend.nativity@gmail.com

Eisiau helpu?

Os hoffech chi helpu neu ddarganfod mwy, cysylltwch â Robin Samuel os gwelwch yn dda ar robinsamuel64@hotmail.com neu 01656 650185.

Am fwy o wybodaeth: 

  • Dilynwch @BrdgendNativity ar Twitter
  • Ymunwch â’r dudalen Facebook

Nadolig – Y Stori Caerdydd 2019! (Mynediad AM DDIM)

Yn dilyn naw mlynedd llwyddiannus yng Nghaerdydd, rydyn yn hapus i fod yn dychwelyd unwaith eto i ddod â Nadolig – Y Stori i ganol y ddinas am y degfed blwyddyn yn 2019!

Mae pob perfformiad yn ysblander 20 munud sy’n adrodd stori arbennig trwy gerddoriaeth a, goleuadau trwy gyfrwyng actorion a phypedau. Mae hyd yn oed gennym asynnod go iawn y tu allan! A gorau’i gyd – mae AM DDIM, ac i aelodau’r cyhoedd, does dim angen archebu eich lle.

Os hoffech ddod fel rhan o drip ysgol neu grŵp bydd angen i chi fwcio o flaen llaw gan anfon e-bost at: stori-nadolig@hotmail.co.uk. Ewch i’n tudalen Tripiau Ysgol am fwy o wybodaeth.

Ar whan i amser cinio (12.20 – 1.20), mae yna berfformiad bob 40 munud trwy gydol y dydd yng Nghaerdydd. Felly pa bynnag amser y gyrhaeddwch chi, bydd dim llawer o waith aros, ac fe fydd croeso cynnes yn eich disgwyl! Os ydych yn byw yn y dref neu yma i siopa, dewch i’n gweld. Os ydych yn gweithio’n gyfagos, dewch draw yn ystod eich amser cinio – mae gennym berfformiadau am 12.00, 1.20 a 2.00.

Pryd: Dydd Sadwrn 30 Tachwedd – Dydd Sadwrn 21 Rhagfyr 2019 (heblaw am ddyddiau Sul)

Ble: Eglwys Y Tabernacl, Ar Aes, Caerdydd CF10 1AJ.

Mae’r Tabernacl wedi’i leoli yn un o brif ardaloedd i gerddwyr yn y ddinas, ychydig o funudau o gerdded i ffwrdd o Stadiwm Principality a Chastell Caerdydd. Mae yna nifer o feysydd parcio aml-lawr yn yr ardal – yr agosaf yw’r un yng Nganolfan Siopa a Hamdden Dewi Sant. ‘Sat Nav’: CF10 2EQ

Amseroedd Perfformiadau:

10.00 – 10.40 – 11.20* – 12.00 / 1.20 – 2.00 – 2.40 – 3.20 – 4.00 – 4.40* – 5.20

* Perfformiad Cymraeg yn dibynnu ar alw’r cyhoedd

SYLWCH: Bydd perfformiadau rhwng dydd Llun 2 a dydd Gwener 6 Rhagfyr yn bennaf ar gyfer tripiau ysgol, gyda’r perfformiad olaf bob dydd ar y dyddiau hyn yn dechrau am 2.00 y prynhawn.

Am fwy o wybodaeth:

  • Ymunwch â’r grŵp Facebook
  • Dilynwch @CardiffNativity ar Twitter

Nadolig – Y Stori Caerfyrddin 2019! (Mynediad AM DDIM)

Mae Nadolig – Y Stori yn dychwelyd i Gaerfyrddin ym mis Rhagfyr!

Pryd: Dydd Llun 9 – Dydd Sadwrn 14 Rhagfyr 2019

Ble: Eglwys Saesneg y Bedyddwyr, Stryd Lammas, Caerfyrddin.

Amseroedd Perfformiadau: Mae’r holl ddyddiadau ym mis Rhagfyr

Dyddiad11.0012.0014.0015.0016.00
Llun 9SaesCymCymSaes
Maw 10Grwpiau yn unig (9.30 yn bosib i ysgolion)
Merch 11CymSaesSaesCym
Iau 12Grwpiau yn unig (9.30 yn bosib i ysgolion)
Gwen 13SaesCymCymSaes
Sad 14CymSaesSaesCymSaes

Mae croeso i ysgolion ymweld ar unrhyw ddiwrnod ond dilynir amserlen uchod ar gyfer amseroedd ac iaith. Mae’n bwysig er mwyn trefn ac hwylustod i bawb, bod grwpiau yn archebu lle mewn da bryd. Diolch.

Am fwy o wybodaeth:

  • Ymunwch â’r dudalen Facebook