Gwybodaeth i Ysgolion Caerdydd

Caiff pecynnau i ysgolion eu dosbarthu i bob ysgol gynradd ar draws Caerdydd yn ystod tymor yr hydref. Maent yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd angen arnoch gan gynnwys:

– Perfformiadau ‘Nadolig – Y Stori’

– Gwersi canu clychau plat (gwrandewch ar garolau yma)

– Ein hasynnod hyfryd

 

Sut i archebu eich lle:

Anfonwch e-bost at: stori-nadolig@hotmail.co.uk gyda’r wybodaeth ganlynol:

– Enw’r ysgol

– Cyswllt yn yr ysgol a rhif ffôn symudol ar gyfer diwrnod eich ymweliad os gwelwch yn dda (rhag ofn y bydd anhawster)

– Dewis o ddyddiadau ac amseroedd yr hoffech

– Nifer o seddi sy’n ofynnol

– Oedrannau’r plant a fydd yn bresennol

– Unrhyw anghenion neu ofynion eraill

Teipiwch enw’r ysgol yn nheitl yr e-bost os gwelwch yn dda. Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi atom!

Lawrlwytho Dogfen:

Pecyn Ysgolion 2019

Asesiad Risg Tripiau Ysgol 2019

IMG_0072