Hafan

Nadolig – Y Stori yn 2020

Yn anffodus, oherwydd cyfyngiadau COVID-19, fydd hi ddim yn bosibl cynnig perfformiadau byw arferol y ddrama eleni. Ewch i’r wefan hon eto i weld unrhyw ddiweddariadau.

Welcome to Christmas – The Story

Our fantastic free Nativity Play is back for its 10th year and is running in 5 towns this December.

We’d love to welcome you, your friends, family, colleagues and neighbours to see a performance of this wonderful story this Christmas! Each performance is a 20 minute spectacle and best of all – it’s FREE

Croeso i Nadolig – Y Stori

Mae ein Drama’r Geni ffantastig yn ôl am ei 10fed blwyddyn ac mae’n cael ei llwyfannu mewn 5 tref ym mis Rhagfyr!

Carem eich croesawu chi, eich ffrindiau, teulu, cydweithwyr a chymdogion i weld perfformiad o’r stori arbennig hon y Nadolig hwn! Mae pob perfformiad yn ysblander 20 munud a gorau’i gyd – mae AM DDIM!

“A timely reminder of the true meaning of Christmas. We hope that this will become a regular annual event and that it will spread to other cities in the UK.”
“The Christmas Story was brilliant, very professional. The costumes, staging and puppets were fantastic. Easy enough for everyone to follow. It told the story of Jesus very well. I would recommend it. Very well produced.”

We hope you can join us as part of your Christmas celebrations.

Gobeithio gallwch ymuno â ni fel rhan o’ch dathliadau Nadolig.