Effeithiol

Diolch am ein hatgoffa o stori’r Nadolig. Mor effeithiol.