Pypedau bugeiliaid

Rwy’n hoff iawn o’r sêr yn y llenni a’r pypedau bugeiliaid.