Hyfryd

Perfformiad hyfryd. Syniad gwych i ddod â Stori’r Geni at y bobl ymhlith y siopa ac ati. 

Angen gwirfoddolwyr

Yn ystod yr hydref, un peth sy’n digwydd ym myd Nadolig – Y Stori yw bod grŵp o’n gwirfoddolwyr, dan arweiniad Colin Jarman, yn mynd i mewn i nifer o eglwysi ledled Caerdydd, gan geisio dod o hyd i wirfoddolwyr newydd i gymryd rhan – Nawr rydyn ni’n ymwybodol iawn bod llawer ohonoch chi’n sefyll i fyny yn eich eglwysi eich hun ac yn pledio gwirfoddolwyr newydd – ond weithiau fe allai cael wyneb gwahanol yn y tu blaen wneud byd o wahaniaeth. Byddant wrth eu boddau yn cyrraedd nifer o eglwysi, hyd yn oed os ydyn nhw’n rhai sydd eisoes wedi darparu nifer o wirfoddolwyr, dydych chi byth yn gwybod pwy ddaw ymlaen i helpu .

Lleoliadau ar gyfer 2019

Gellir gweld perfformiadau o Christmas – The Story yn Aberdâr, Y Barri, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerfyrddin a Chaerdydd. Ewch i’r dudalen Lleoliadau i gael mwy o fanylion am leoliadau, dyddiadau ac amseroedd.

1 2