Lleoliadau ar gyfer 2019

Gellir gweld perfformiadau o Christmas – The Story yn Aberdâr, Y Barri, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerfyrddin a Chaerdydd. Ewch i’r dudalen Lleoliadau i gael mwy o fanylion am leoliadau, dyddiadau ac amseroedd.