Gallery

Here are some photos of ‘Christmas – The Story’. Enjoy!

People

IMG_0439

 

 

 

 

 

Puppets

DSCN1589

 

 

 

 

 

Donkeys

DSCN6947

 

 

 

 

 

Set

IMG_0003

 

 

 

 

 

Props

DSCN1579

 

 

 

2 comments

  1. patwillmott says:

    a wonderful compelling production.the true meaning of Christmas shown in a Christian setting . Thankyou Pat Willmott Cardiff

  2. Sian John says:

    Llongyfarchiadau am gynhyrchiad gwych eto eleni a diolch am ddod a stori’r Nadolig i ganol y ddinas. Mae’n hyfryd gweld cymaint o blant a phobl o bob oed yn mwynhau’r stori ac yn gwenu wrth adael y capel. Diolch o galon am eich holl ymdrechion.