Gwirfoddoli gyda Ni

Hoffech chi wirfoddoli gyda ni?

Heb garedigrwydd ein gwirfoddolwyr ffantastig, ni fyddai Nadolig – Y Stori yn gallu cael ei gynnal.

Mae angen llawer o help arnom i lwyfannu’r cynhyrchiad ac rydym bob amser yn chwilio am fwy o gefnogaeth. Mae pob awr yn help ac mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi ein helpu:

 • Ymuno gyda’n tîm croeso
 • Edrych ar ôl ein hasynnod hyfryd
 • Actio gyda ni
 • Bod yn bypedwr i’n bugeiliaid gwych
 • Helpu rhoi’r set i fyny a nôl i lawr
 • Gwnïo gwisgoedd
 • Gwneud propiau
 • Peintio’r set
 • Codi arian
 • Gyrru, cyrchu a chludo
 • Hyrwyddo’r digwyddiad yn eich grŵp cymunedol, eich eglwys neu’ch ysgol leol

IMG_0030Mae gwirfoddoli gyda ni yn rhoi llawer o foddhad ac mae’n hwyl hefyd – darllenwch am brofiad un gwirfoddolwr isod.

Mae hefyd gyda ni grŵp o wirfoddolwyr sy’n mynd allan i’r gymuned i chwilio am gefnogaeth.

Os hoffech chi helpu neu os oes diddordeb gyda chi i’n gwahodd i’ch egwlys neu’ch grŵp lleol, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda. Edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych.