Rhoi

Ydych chi’n caru Nadolig – Y Stori?

Bob blwyddyn, rydym yn adrodd hanes y Geni i filoedd o blant ysgol. Maen nhw’n caru dod i’n gweld ac yn cael amser ffantastig. Mae ymateb y cyhoedd hefyd yn wych – maen nhw’n dweud wrthym ni bod y stori yn gwneud eu Nadolig yn arbennig iawn.

 “…perfformiad hyfryd ac mor hawdd i bobl i ddod a gweld yng nghanol y dref…”

Mae’ch rhoddion yn helpu cadw Drama’r Geni fel rhan o’n dathliadau Nadolig.

 

Gallwch roi mewn pedair ffordd:

 

1. Ceiniogau o’r Nefoedd – Rhowch Eich Newid Mân i Ni!

Rydym wedi bod yn brysur iawn yn gwneud jariau casglu arian wedi’u cynllunio’n arbennig, gyda phob un wedi’i wneud â llaw. Mae’r rhain yn ein helpu gwneud newid mawr gyda’ch newid mân.

Jar picY cyfan sydd angen i chi ei wneud ydy cysylltu â Sally am jar ac yna’i ddefnyddio i gasglu’ch newid mân. Pan ydych yn barod i’w drosglwyddo i ni, cysylltwch eto a ddown ni atoch chi i’w gasglu. I gysylltu â Sally, ffoniwch 029 2049 3326 gan adael neges neu anfonwch neges destun at 07876 464855.

Rydym wedi gwneud llawer o jariau – digon i chi, eich teulu a’ch ffrindiau yn ogystal â’ch eglwys neu grŵp lleol arall. Mae pob ceiniog yn help!

 

2. Rhowch Ar-lein

Gallwch roi drwy ein tudalen PayPal yma. Yr unig beth sydd angen I chi ei wneud ydy dilyn y cyfarwyddiadau ar y cyswllt.

3. Rhowch i Ni’n Uniongyrchol

Efallai carech chi wneud un taliad i Nadolig – Y Stori  neu yr hoffech sefydlu taliad rheolaidd tuag at ein gwaith. Gallwch chi nawr drosglwyddo’ch rhodd yn uniongyrchol i’n cyfrif Nat West. Dyma’r manylion:

Enw’r cyfrif: Cardiff Nativity

Rhif cyfrif: 20254393

Côd didoli: 52-21-06

 

4. Anfonwch Siec Atom

Os byddai’n well gyennych chi neu’ch  eglwys neu’ch grŵp lleol roi mewn ffordd fwy traddodiadol, anfonwch siec yn ddaliadwy i Grŵp Drama’r Geni Caerdydd, at:

Nadolig – Y Stori

Church House

Church Road

Llysfaen

Caerdydd

CF14 0SJ

 

5. Cefnogwch Ni wrth i chi Siopa 

Caru siopa ar-lein? Ewch i Amazon Smile, dewiswch The Story Foundation fel eich elusen a bydd 0.5% o bris eich nwyddau yn cael ei roi i ni.

 

Mae eich rhoddion yn gwneud gwahaniaeth mawr.

 

Diolch.