Beth yw ‘Nadolig – Y Stori’?

Mae ‘Nadolig – Y Stori’ yn dod â stori o 2,000 o flynyddoedd yn fyw, gan ddefnyddio actorion, gwisgoedd a llwyfannu proffesiynol, yn ogystal â phypedau rhagorol.

Mae’r cynhyrchiad ugain-munud hwn yn llawn golygfeydd gwefreiddiol. Ar eu taith mae Mair a Joseff yn dod ar draws angylion a bugeiliaid, milwyr a stablau, genedigaeth plentyn, sêr ddewiniaid a sêr – heb sôn am y dihiryn Herod – cyn dychwelyd adref o’r diwedd yn ddiogel i Nasareth.

Bydd pawb yn gadael gyda dealltwriaeth mwy cyfoethog o’n dathliadau a’n treftadaeth diwylliannol. Ac mae’n lawer iawn o hwyl!

Mae ‘Nadolig – Y Stori’ yn drip addysgiadol ardderchog a fwynhawyd yn fawr gain ein plant i gyd. Byddwn yn argymell i bawb gael cyfle i weld y ddrama.

Mr David Harries, Prifathro
Ysgol Tredegarville

IMG_0070

Er bod ‘Nadolig – Y Stori’ yn anrheg o’n heglwysi i blant Caerdydd, nid oes unrhyw efengylu neu bregethu – dim ond y stori ei hun.