Gwersi Canu Clychau Plât

Pam ddim bwcio eich dosbarth i mewn i wers canu clychau plât am ddim hefyd?

DSCN0006

Bydd gan bob plentyn gloch eu hun i ganu, ac o dan arweiniad un o’n hathrawon byddant yn creu cerddoriaeth yn gyflym dros ben. Gan weithio gyda’i gilydd fel tîm, bydd y plant yn cael syniad cryf o’r ffordd y mae nodau unigol yn dod at ei gilydd i greu alaw.

Mae’r sesiynau yn cael eu cynnal o dan yr un to â ‘Nadolig – Y Stori’. Bydd y plant yn cael eu hebrwng i brif ran yr adeilad – enghraifft wych o Gapel anghydffurfiol Cymraeg.

 

Hand Bells