Newyddion

Mae ‘Nadolig – Y Stori’ Caerdydd yn Cael ei Gweddnewid!

Ydych chi’n byw yng Nghaerdydd ac yn mwynhau gweu? Rydym yn galw ar wewyr lleol i’n helpu i addurno’r tu allan i Eglwys y Tabernacl yn barod am gynhyrchiad ‘Nadolig – Y Stori’ eleni.

Ein bwriad ydy cael nifer o frongochiaid hyfryd i symud i fyny ac i lawr uwchben y rheiliau ar yr Aes. Os hoffech ein helpu i wneud i ‘Nadolig – Y Stori’ edrych mor wych ag erioed, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda – gallwn ddarparu’r edafedd, y wadin, y llygaid a phatrwn hawdd. Cysylltwch â Sally gan e-bostio sally_humble_jackson@hotmail.co.uk neu alw 029 2049 3326.

Mae ‘Nadolig – Y Stori’ yn brosiect celfyddydau cymunedol gwirfoddol, sy’n adrodd Drama’r Geni i blant ysgol a‘r cyhoedd am ddim bob mis Rhagfyr. Am fwy o wybodaeth am gynhyrchiad Caerdydd, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

 

 

Tref Cymraeg arall yn ymuno â ‘Nadolig – Y Stori’

Mae ‘Nadolig – Y Stori’ yn falch iawn bod tref arall yn ne Cymru wedi ymuno â’r prosiect.

Pen-y-bont ar Ogwr yw’r chweched dref i ymuno â’r prosiect celfyddydau cymunedol gwirfoddol, sy’n adrodd Drama’r Geni i blant ysgol a‘r cyhoedd am ddim bob mis Rhagfyr.

Mae ystadegau’n dangos bod Drama’r Geni yn cael ei anghofio a’i bod yn gyflym diflannu o’n dathliadau Nadolig. Mae ‘Nadolig – Y Stori’ yn bwriadu newid hyn gan wneud Drama’r Geni yn hygyrch i bawb.

Cynhelir ‘Nadolig – Y Stori’ Pen-y-bont ar Ogwr yng Nghapel y Tabernacl ar Ffordd Derwen rhwng y 9fed a’r 16eg o Ragfyr (ac eithrio dydd Sul). Mae’n cael ei arwain gan y Parchedig Robin Samuel.

Lansiwyd y prosiect yn llwyddiannus yng Nghaerdydd yn 2010, ac ers hynny mae Aberdâr, Caerfyrddin, Port Talbot a’r Barri wedi ymuno yn y prosiect. Y llynedd, cyrhaeddodd y rhestr fer am wobr EPIG.

Am fwy o wybodaeth am ‘Nadolig – Y Stori’ Pen-y-bont ar Ogwr, cliciwch yma os gwelwch yn dda.