Dewch i Gwrdd â’n Hasynnod Hyfryd

Bydd ein hasynnod hyfyrd y tu allan i Gapel y Tabernacl yn barod i’ch croesawu pan fyddwch yn cyrraedd!

 

DSCN0070

Rydym yn gweithio’n agos gyda The Donkey Sanctuary ac mae’r ffordd rydym yn gofalu am yr asynnod wedi cael ei gymeradwyo gan Gyngor Dinas Caerdydd a The Donkey Sanctuary.

Mae asynnod yn greaduriaid cymdeithasol ac maen nhw’n mwynhau cwmni pobl. Pob nos, maen nhw’n cael eu cymryd i stablau lleol ble mae’n nhw’n cael gofal da.

Mae nifer o bobl wedi ein cefnogi gyda’r asynnod dros y blynyddoedd. Nid oes modd i ni enwi pawb ond hoffwn ddiolch yn arbennig I The Donkey Sanctuary, Mike’s Donkeys ac Emma.