‘Gold, Frankenstein and Mirror’

All Things Considered – “Gold, Frankenstein & Mirror”

Cynhyrchydd: Karen Walker.
Tx: 19 Rhagfyr 2010 (c) BBC Radio Wales

 

Ym mis Ragfyr 2010, adroddodd ‘All Things Considered’ ar BBC Radio Wales stori arloeson ‘Nadolig – Y Stori’. Er gwaethaf tywydd arctig, cafwyd hyd at 11 perfformiad y dydd am bythefnos a hanner – 180 o berfformiadau i gyd. Daeth miloedd i’w gweld, a bu mor llwyddiannus bod y prosiect wedi dychwelyg bob blwyddyn ers hynny! Daeth ‘Nadolig – Y Stori’ dros 150 o actorion a gwirfoddolwyr cynorthwyol ynghyd o eglwysi ar draws y brifddinas. Fe wnaeth All Things Considered ddilyn hynt y prosiect dros 14 mis trwy lygaid y person gafodd y syniad gwreiddiol, Sally Humble-Jackson.

Jerusalem Award 2012

Enillodd y rhaglen categori rhaglen orau’r Nadolig yng Ngwobrau Jerwsalem 2011. Yn y llun isod (chwith i dde) mae Sally Humble-Jackson, Roy Jenkins a Karen Walker yn casglu’r wobr.