Eich Tref?

‘Drama’r Geni yn eich Tref Chi’

 

Un o’n hamcanion ydy  galluogi pobl i redeg Nadolig – Y Stori yn eu tref neu’u dinas fel y gall eraill rannu profiad y Geni. Mae hyn eisoes wedi dechrau gydag Aberdâr yn cychwyn yn 2013, Caerfyrddin a Phort Talbot yn ymuno yn 2014 a’r Barri yn 2015!

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.


Eich Tref Map DU