Caerdydd

  Nadolig – Y Stori Caerdydd 2019!

(Mynediad AM DDIM)

 

twitter-header_welshv2

Yn dilyn naw mlynedd llwyddiannus yng Nghaerdydd, rydyn yn hapus i fod yn dychwelyd unwaith eto i ddod â Nadolig – Y Stori i ganol y ddinas am y degfed blwyddyn yn 2019!

Mae pob perfformiad yn ysblander 20 munud sy’n adross stori arbennig trwy gerddoriaeth, goleuadau trwy gyfrwyng actorion a phypedau. Mae hyd yn oed gennym asynnod go iawn y tu allan! A gorau’i gyd – mae AM DDIM, ac i aelodau’r cyhoedd, does dim angen archebu eich lle.

Os hoffech ddod fel rhan o drip ysgol neu grŵp bydd angen i chi fwcio o flaen llaw gan anfon e-bost at: stori-nadolig@hotmail.co.uk. Ewch i’n tudalen Tripiau Ysgol am fwy o wybodaeth.

Ar whan i amser cinio (12.20 – 1.20), mae yna berfformiad bob 40 munud trwy gydol y dydd yng Nghaerdydd. Felly pa bynnag amser y gyrhaeddwch chi, bydd dim llawer o waith aros, ac fe fydd croeso cynnes yn eich disgwyl! Os ydych yn byw yn y dref neu yma i siopa, dewch i’n gweld. Os ydych yn gweithio’n gyfagos, dewch draw yn ystod eich amser cinio – mae gennym berfformiadau am 12.00, 1.20 a 2.00.

 

Pryd:

Dydd Sadwrn 30 Tachwedd – Dydd Sadwrn 21 Rhagfyr 2019 (heblaw am ddyddiau Sul).

 

Ble:

Eglwys Y Tabernacl, Ar Aes, Caerdydd CF10 1AJ.

 

Mae’r Tabernacl wedi’i leoli yn un o brif ardaloedd i gerddwyr yn y ddinas, ychydig o funudau o gerdded i ffwrdd o Stadiwm y Mileniwm a Chastell Caerdydd. Mae yna nifer o feysydd parcio aml-lawr yn yr ardal – yr agosaf yw’r un yng Nganolfan Siopa a Hamdden Dewi Sant (http://www.stdavidscardiff.com/Visitor-info#a007).  ‘Sat Nav’:  CF10 2EQ

 

IMG_0029

Amseroedd Perfformiadau:

10.00 – 10.40 – 11.20* – 12.00

– 1.20 – 2.00 – 2.40 – 3.20 – 4.00 – 4.40* – 5.20

* Perfformiad Cymraeg yn dibynnu ar alw’r cyhoedd

SYLWCH: Bydd perfformiadau rhwng dydd Llun 2 a dydd Gwener 6 Rhagfyr yn bennaf ar gyfer tripiau ysgol, gyda’r perfformiad olaf bob dydd ar y dyddiau hyn yn dechrau am 2.00 y prynhawn.

Am fwy o wybodaeth: