Bridgend

NEWYDD! Nadolig – Y Stori Pen-y-bont ar Ogwr 2017!

(Mynediad AM DDIM)


Rydym yn hapus iawn y bydd Pen-y-bont at Ogwr yn llwyfannu Nadolig – Y Stori ei hun yn 2017!

Bydd yn cael ei gynnal yng Nghapel y Tabernacl yng nghanol y dref.

 

Pryd:

Dydd Sadwrn 9 – Dydd Sadwrn 16 Rhagfyr 2017 (heblaw am ddydd Sul).

 

Ble:

Capel y Tabernacl, Ffordd Derwen, Pen-y-bont at Ogwr, CF31 1LH.

Amseroedd Perfformiadau:

10.00 11.00 1.00 6.00
Sad Saesneg Cymraeg Saesneg
Llun Iaith yn Ddibynnol ar yr Ysgol sy’n Archebu Iaith yn Ddibynnol ar yr Ysgol sy’n Archebu Iaith yn Ddibynnol ar yr Ysgol sy’n Archebu
Maw Iaith yn Ddibynnol ar yr Ysgol sy’n Archebu Iaith yn Ddibynnol ar yr Ysgol sy’n Archebu Iaith yn Ddibynnol ar yr Ysgol sy’n Archebu
Merch Iaith yn Ddibynnol ar yr Ysgol sy’n Archebu Iaith yn Ddibynnol ar yr Ysgol sy’n Archebu Iaith yn Ddibynnol ar yr Ysgol sy’n Archebu
Iau Iaith yn Ddibynnol ar yr Ysgol sy’n Archebu Iaith yn Ddibynnol ar yr Ysgol sy’n Archebu Iaith yn Ddibynnol ar yr Ysgol sy’n Archebu Saesneg
Gwen Iaith yn Ddibynnol ar yr Ysgol sy’n Archebu Iaith yn Ddibynnol ar yr Ysgol sy’n Archebu Iaith yn Ddibynnol ar yr Ysgol sy’n Archebu
Sad Saesneg Cymraeg Saesneg

 

I Archebu Eich Trip Ysgol:

Anfonwch e-bost at: bridgend.nativity@gmail.com

 

Eisiau helpu?

Os hoffech chi helpu neu ddarganfod mwy, cysylltwch â Robin Samuel os gwelwch yn dda ar robinsamuel64@hotmail.com neu 01656 650185.

 

Am fwy o wybodaeth: