Hanes

Yn 2010 rhoddwyd perfformiadau o ‘Nadolig – Y Stori’ o’r 1af i’r 18fed o Ragfyr. Bob dydd rhoesom 11 perfformiad o’n Drama Geni, am ddim. Roedd y cyhoedd wedi gwirioni!

Dangosodd y ffaith i ni ddychwelyd yn 2011 nad one-off oedd ‘Nadolig – Y Stori’. Cafwyd perfformiadau am fwy o ddyddiau, rhoesom hyd yn oed mwy o berfformiadau ac fe gyflwynon ni ein asynnod go-iawn, sydd erbyn hyn yn enwog. Roedd pawb (ac yn enwedig ein tripiau ysgol) wrth eu boddau!

Yn 2012 fe grëon ac fe ddosbarthon gannoedd o fodelau o’r baban Iesu i blant ac oedolion fynd adre gyda nhw i’w hatgoffa o’r stori a glywsant. Unwaith eto, daeth miloedd trwy ein drysau. Dywedodd llawer fod y stori eisioes yn draddodiad Nadolig newydd!

Bu datblygiad cyffrous iawn yn 2013 wrth i Aberdâr ymuno â’r prosiect. Yng Nghaerdydd, cawson set, trac sain ac angel newydd. Nid yn unig hynny ond ychwanegon ni elfen newydd sbon i’n tripiau ysgol gyda Stop yr Organ yn Eglwys Gatholig Dewi Sant. Cafodd y plant gyfle i chwarae organ bib go iawn! Anhygoel! Ac roedd ein drysau ar agor gyda’r nos hefyd gyda llwyfaniad Opera Nadolig: Amahl and the Night Visitors.

Yna yn 2014, dechreuwyd cynyrchiadau newydd yng Nghaerfyrddin a Phort Talbot ac ymunodd y Barri gyda ni hefyd yn 2015!

Dechreuodd 2016 gyda Nadolig – Y Stori yn cyrraedd rhestr fer y Gwobrau EPIC ac yna ymunodd Pen-y-bont at Ogwr â’r prosiect yn 2017!

Ym mis Ragfyr rydym yn ôl gyda chynhyrchiad gwell nag erioed! Mae’r stori’n parhau…