Ond Pam?

Ydy’r holl beth wir yn angenrheidiol?

Mae pawb yn gwybod y stori wedi’r cwbl… 

Dydy hyn ddim yn wir o hyd. Mae’r Geni yn gwywo o’r Nadolig:

  • Meeting the PublicDydy 36% o bobl Prydain rhwng 18 a 25 oed ddim yn gwybod y stori o gwbl. Dydyn nhw ddim yn gwybod lle ganwyd Iesu hyd yn oed.
  •  Dim ond 44% o blant cynradd sy’n gwybod mai i ddathlu geni Crist yw’r Nadolig.
  •  Mae gan lai na 2% o gardiau Nadolig thema grefyddol.

Dydy naw allan o ddeg o bobl sy’n ystyried eu hunain yn Gristnogion ddim yn mynd i’r Eglwys. Yr unig ffordd y mae’u plant yn dod i wybod am y stori yw trwy Ddrama’r Geni’r babanod. Mae’n debygol na fyddant yn ei chlywed eto.

Os ydym am weld newid yn yr ystadegau hyn, yna gwaith eglwysi ydy gwneud i hyn ddigwydd. Ni fydd neb yn ei wneud drosom. Ac yn fuan, bydd yn rhy hwyr i droi’r cloc yn ôl.